Signaal: eenknopsbediening open / dicht.

Aansluiting: 14, normaal OV.

Fout: functie eenknopsbediening is/blijft bediend.