Signaal: half open.

Aansluiting: 13, normaal OV.

Fout: functie half open is/blijft bediend.